Services

ให้ Forward Property เป็นตัวแทนและที่ปรึกษาซื้อ-ขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์ให้กับท่าน

ฝากอสังหาริมทรัพย์ของท่านให้เราบริหารการขายหรือเช่า เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

เรามีการโฆษณาในสื่อต่างๆ ทั้งเว็บไซด์ ป้ายบิลบอร์ด นิตยสาร และสื่ออื่นๆ พร้อมทั้งเป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรอง การทำสัญญาซื้อ-ขาย-เช่า และบริการทางด้านนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆจนกว่าจะมีการปิดการซื้อ-ขาย-เช่า

 • ให้คำปรึกษาการตั้งราคาขาย-เช่าที่เหมาะสม
 • ให้คำปรึกษาด้านข้อมูลราคาตลาดเพื่อเปรียบเทียบ
 • บริการการโฆษณาประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง
 • คัดกรองผู้สนใจซื้อที่เหมาะสม
 • ให้บริการพาลูกค้าเข้าเยี่ยมชมอสังหาริมทรัพย์
 • เป็นตัวแทนเจรจาต่อรองในการขาย-เช่าเพื่อให้ขาย-เช่าได้ในราคาที่เหมาะสม
 • บริการจัดทำสัญญาซื้อขายด้วยความเป็นกลาง
 • บริการจัดเตรียมเอกสารและให้คำปรึกษาด้านข้อมูลค่าธรรมเนียมและภาษีการโอนกรรมสิทธิ์
 • บริการอำนวยความสะดวกขณะทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน


 • Why you should choose us

  เรามีความเป็นมืออาชีพ สุภาพ และมีใจรักในการให้บริการ ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการโฆษณาใดๆ จนกว่าจะทำการซื้อขายเสร็จสิ้น หากมีลูกค้าสนใจในอสังหาริมทรัพย์ของท่าน ทางเราจะทำการนัดหมายล่วงหน้ากับท่านทุกครั้ง
  เราพร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายต่างๆในการโอน อีกทั้งจัดเตรียมเอกสารสำคัญที่จะต้องใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์ ตลอดจนการขอสินเชื่อกับธนาคารให้กับท่าน